inspecties

Onafhankelijke inspectiebureau dat zich heeft gespecialiseerd in het keuren en inspecteren

Onafhankelijk inspectiebureau

MKT Elektrotechniek is onder andere een onafhankelijke inspectiebureau dat zich heeft gespecialiseerd in het keuren en inspecteren van:

Elektrische installaties

Elektrotechnische installaties zijn meestal weggewerkt in en onder vloeren, achter wanden en in plafonds.

U

Elektrische arbeidsmiddelen

Volgens de NEN 3140 moeten elektrische arbeidsmiddelen met een passende regelmaat worden geïnspecteerd.

Hijsmiddelen en valbeveiliging

Hijs- en hefgereedschap moet afhankelijk van de intensiteit van gebruik regelmatig worden geïnspecteerd.

N

Thermografie

Brandveiligheid en bedrijfszekerheid van de elektrische installatie is een must voor de continuïteit van een bedrijf.

Noodverlichting

Elke werkgever dient ervoor te zorgen om noodverlichting en veiligheidssignalering toe te passen op werkplekken.

6

Ladders, trappen en rolsteigers

Ongelukken met (draagbaar klimmaterieel) vallen meestal niet mee. Juist daarom is een inspectie zo belangrijk.

Waarom MKT Elektrotechniek?

 • het materieel wordt gekeurd volgens de laatste normen;
 • goedkeuringssticker op het artikel met de datum voor de volgende keuring;
 • certificaat van elk goedgekeurd artikel;
 • goedkoper dan de concurrent;
 • gekalibreerd meetapparatuur;
 • speciaal opgeleide keurmeesters per discipline;
 • vooraf een offerte met een vrijblijvende inventarisatie op locatie;
 • jaarlijkse herinnering voor de keuringsmoment;
 • onafhankelijk keuringsstation;
 • eigen keuringsruimte en werkplaats;
 • keuring op locatie of bij MKT Elektrotechniek.

Elektrische installaties NEN 1010 & NEN 3140

Elektrotechnische installaties zijn meestal weggewerkt in en onder vloeren, achter wanden en in plafonds. In moderne huizen en kantoren worden we er amper mee geconfronteerd, maar we hebben ze des te meer nodig.

MKT Elektrotechniek inspecteert installaties volgens de elektrotechnische normen. Daarnaast voorzien we u van een uitgebreid rapport met betrekking tot de toestand van de installatie. Ook de beschikbare tekeningen en relevante documenten worden onder de loep genomen en meegenomen in de bevindingen.

Inspectie bestaande installatie

Zoals u wellicht weet kan een elektrotechnische installatie gevaar opleveren en dient deze daarom met een passende regelmaat gecontroleerd te worden. Met passend wordt bedoeld dat een installatie (deel) die weinig tot geen gevaar kan opleveren minder vaak gecontroleerd hoeft te worden dan een installatie (deel) die een grotere kans op gevaar oplevert. Wij doen u een passende aanbieding waarmee u verzekerd bent van een zo groot mogelijke veiligheid en bedrijfszekerheid van uw elektrotechnische installatie. Bestaande installaties moeten periodiek geïnspecteerd worden conform de EN50110 en NEN3140.

Inspectie nieuwe installatie

Elke nieuwe installatie moet volgens de NEN 1010 vóór dat men deze in gebruik neemt worden geïnspecteerd. Bij elke wijziging of uitbreiding van een bestaande installatie moet worden vastgesteld dat de wijziging of uitbreiding voldoet aan geldende normen, en dat de wijziging of uitbreiding de bestaande installatie niet nadelig beïnvloedt. De meeste nieuwe installaties en wijziging of uitbreiding zullen geïnspecteerd worden door de installateur zelf, maar diegene die een onafhankelijk oordeel wenst kan door MKT Elektrotechniek keuringen en inspecties laten uitvoeren.

Rapportage

De rapportage bevat de resultaten van de inspectie. Bovendien wordt in het rapport de status en de eventuele tekortkomingen verwoord en worden er aanbevelingen gedaan om de installatie weer te laten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de technische normen.

De keuring en inspectie worden uitgevoerd door middel van de installatietester Fluke 1653B.

Elektrische arbeidsmiddelen

Volgens de NEN 3140 moeten elektrische arbeidsmiddelen met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. Als daarbij gebreken worden geconstateerd mogen deze middelen niet worden gebruikt. Het is de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrisch gereedschap, machines en apparaten veilig te gebruiken zijn. MKT Elektrotechniek kan deze inspecties voor u verzorgen. Wordt het elektrische handgereedschap afgekeurd dan kunnen wij kleine reparaties ter plaatse uitvoeren, natuurlijk in overleg met u als opdrachtgever. Tevens kunnen wij bij u in het bedrijf reparaties verzorgen voor uw machines en/of apparaat. De inspecties vinden plaats bij u in het bedrijf, zodat u geen gereedschap hoeft te missen. Wanneer hiervoor geen mogelijkheden te vinden zijn op werkdagen bestaat er eventueel een mogelijkheid tot keuring in het weekend.

Rapportage en testcertificaten

Uw goedgekeurde elektrisch handgereedschap, machines en apparaten wordt voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een certificaat op papier met alle relevante gegevens over het elektrische handgereedschap, machines en apparaten en de keuring. Het aangeleverde gereedschap, machine of apparaat wordt voorzien van een uniek en goed leesbaar identificatienummer, welke op het certificaat terug te vinden is. Wij kunnen gebruik maken van de door u gehanteerde en zelf aangebrachte identificatienummers, indien deze niet aanwezig zijn, kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Met een keuringscertificaat kunt u aantonen dat uw machines veilig zijn, en dit bespaart u een hoop ellende met de ARBO diensten en verzekeringsmaatschappijen. Wij maken graag een afspraak met u, om al uw elektrisch gereedschap tot 1000 volt volgens NEN 3140 te keuren en te certificeren. Voorkomen is beter, bel ons voor een afspraak op 06-25488391.

Voorbeelden van elektrische arbeidsmiddelen die voor periodieke inspectie in aanmerking komen zijn:

 • Elektrische handgereedschappen;
 • Verplaatsbare elektrische werktuigen;
 • Handlampen en andere verplaatsbare lampen;
 • Verlengsnoeren en haspels;
 • Verplaatsbare stroomverbruikende toestellen
 • Verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen;
 • Verplaatsbare elektrische meetinstrumenten;
 • 400V apparatuur.

Thermografie

Brandveiligheid en bedrijfszekerheid van de elektrische installatie is een must voor de continuïteit van een bedrijf en de veiligheid van alle betrokkenen. Temperatuurafwijkingen, overbelasting en de daarmee gepaard gaande kans op storing in elektrische schakel- en verdeelinrichtingen, kunnen aanzienlijke schade aanrichten. Het meten van de warmteontwikkeling door het thermografisch ‘scannen’ van schakel- en verdeelinrichtingen en installaties is een perfect middel om onnodig storingen, schade en/of gevolgschade te voorkomen.

De thermografische inspectie heeft als voordeel dat de installatiedelen onder hun nominale belasting worden beoordeeld. Afwijkingen kunnen hierdoor in een vroeg stadium worden ontdekt, waarna er op een geschikt moment onderhoud kan worden gepleegd, dus voor het ontstaan van vervelende, onverwachte en kostbare storingen.

Thermografie is daarom een goede aanvulling op de voorgeschreven inspectie van de NEN 3140 en NEN 1010. Het betreft een meetmethode waardoor de temperatuur van een object of gebied in kaart kan brengen, waarmee een visueel beeld gevormd kan worden op de warmtebeeld camera. De meting blijft een momentopname.

De rapportages van MKT Elektrotechniek bevatten per onderwerp een grafische temperatuuranalyse gecombineerd met een ‘gewone’ digitale foto, waarop het vermoeden is aangegeven waar het probleem kan zitten. Op een thermografische foto is dit niet altijd even duidelijk te zien. Daarbij hoort een omschrijving van de omstandigheden, de locatie, de waarneming en een advies met betrekking tot de te nemen maatregelen.

Thermografie voor andere doeleinden

Thermografie kan ook ingezet worden voor:

 • Leidingwerk
 • Dakbedekking
 • Vloerverwarming (lekkage)

Noodverlichting

Verantwoording

Elke werkgever dient ervoor te zorgen om noodverlichting en veiligheidssignalering toe te passen op werkplekken waar werknemers arbeid verrichten. Dit kan voorkomen in de utilitaire sector (kantoor- en bedrijfspanden), industrie enz.

Het arbobesluit artikel 3.7, 3.9 & 8.4 verplicht de werkgever om deugdelijk noodverlichting aan te brengen.

Onderhoud & inspectie

Een noodverlichtingsinstallatie, bestaande uit noodverlichting en vluchtwegaanduiding, dient jaarlijks minimaal 1x per jaar geinspecteerd en onderhouden te worden. Noodverlichting valt onder de categorie veiligheidsinstallaties. Noodverlichting dat slecht onderhouden wordt, kan al gauw leiden tot onveilige situaties, waardoor de functionaliteit van de installatie in gebreke kan zijn. Zo dient de accu van een noodverlichtingsarmatuur na 4 jaar vervangen te worden.

Een persoonlijk gesprek

De klant staat bij ons centraal en dat betekent dat wij vrijblijvend bij u langs komen. Op basis van tekeningen of een opname ter plaatse van uw noodverlichting kunnen wij u een passende aanbieding (in de vorm van een offerte) verzorgen.

Onderhoudscontract (optioneel)

Met een onderhoudscontract kunnen u zorgen op het gebied van noodverlichting worden ontnomen. Een onderhoudscontract zou voor een aantal jaren kunnen worden opgesteld. Het heeft als voordeel dat de vereiste inspectie en onderhoud op tijd worden uitgevoerd.

Hoe ziet een inspectie van noodverlichting eruit? Bij een inspectie noodverlichting inspecteren wij alle noodapparatuur die in uw pand aanwezig is. Een inspectie ziet er als volgt uit:

 1. Visuele inspectie
 2. Inspectie aan de buitenkant
 3. Functietest van de noodverlichting
 4. Interne inspectie noodverlichting
 5. Afronding inspectie

Wat kan MKT Elektrotechniek voor u betekenen?

Wij kunnen uw noodverlichtingsinstallatie jaarlijks inspecteren en onderhouden en aangeven of deze nog naar behoren functioneerd. Wij stellen na de inspectie en onderhoud een rapportage op, waar onze bevindingen in staan vermeld. Zo’n rapportage bevat geen moeilijke tabellen of meetwaarden.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op. Kijkt u hiervoor bij contact, boven in de menubalk. Wij staan u graag tewoord!

Ladders en trappen

Ongelukken met ladders en trappen (draagbaar klimmaterieel) vallen meestal niet mee. Daarom zijn voor deze arbeidsmiddelen een periodieke keuring en inspectie verplicht gesteld volgens de Warenwet besluit draagbaar klimmateriaal NEN 2484 (ladders en trappen). Mocht u de visuele inspectie willen uitbesteden, dan houd MK Elektrotechniek zich graag aanbevolen.

De norm NEN 2484 beschrijft de eisen van de constructie van draagbaar klimmaterieel, het onderhoud, het gebruik en de beproevingen. In deze norm betreft het ladders en trappen die bestemd zijn voor 1 persoon. Ladders en trappen die tijdens het werk gebruikt worden moeten voldoen aan deze norm.

Doel

Het doel van een regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.

Frequentie

De tijd tussen twee opeenvolgende keuringen van de ladders en trappen is 1 jaar. Na de keuring zal de desbetreffende ladder of trap voorzien worden van een keuringssticker. Op deze sticker is af te lezen wanneer de volgende keuring dient plaats te vinden.

Locatie

De keuringslocatie gaat ten alle tijden in overleg met de klant. Gezien de mobiliteit van ons is het altijd mogelijk om op locatie te keuren. Zeker wanneer er grote hoeveelheden gekeurd dienen te worden, is het te adviseren dit op locatie door onze keurmeester te laten uitvoeren.

Afkeuring

Mocht de desbetreffende ladder of trap afgekeurd worden, dan zal met de klant besproken worden welke actie te ondernemen. Onze keurmeester zal een advies uitbrengen over wat deze actie kan zijn.

Indien mogelijk verrichten wij ter plaatse reparaties uit. De keuring bestaat uit de volgende onderdelen

 • Controle compleetheid en afmetingen
 • Controle type en waarschuwingsstickers
 • Visuele inspectie materiaal & vervuiling
 • Visuele inspectie mechaniek/scharnierpunten e.d.
 • Administratie (certificaat opmaken)

Rolsteigers

De belangrijkste risico’s bij het gebruik van rolsteigers zijn valgevaar, de keuze van het juiste soort steiger voor de juiste werkzaamheden, het onderhoud, de kennis van de gebruiker en de opbouwer. Dergelijke onderwerpen vinden we terug in het Arbo besluit.

Doel

Het doel van een regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.

Frequentie

De tijd tussen twee opeenvolgende keuringen van de ladders en trappen is 1 jaar. Na de keuring zal de desbetreffende ladder of trap voorzien van een keuringssticker. Op deze sticker is af te lezen wanneer de volgende keuring dient plaats te vinden.

Locatie

De keuringslocatie gaat ten alle tijden in overleg met de klant. Gezien de mobiliteit van ons is het altijd mogelijk om op locatie te keuren. Zeker wanneer er grote hoeveelheden gekeurd dienen te worden, is het te adviseren dit op locatie door onze keurmeester te laten uitvoeren.

Afkeuring

Mocht de desbetreffende ladder of trap afgekeurd worden, dan zal met de klant besproken worden welke actie te ondernemen. Onze keurmeester zal een advies uitbrengen over wat deze actie kan zijn.

Hijs-, hef- en valbeveiligingsmiddelen

Hijs- en hefgereedschap moet afhankelijk van de intensiteit van gebruik regelmatig worden geïnspecteerd.

Daarnaast dient u als eigenaar van het hijs- en hefgereedschap er zorg voor te dragen dat het gereedschap periodiek en in ieder geval jaarlijks door een deskundige geïnspecteerd wordt.

De inspectie- en keuringstermijnen voor hef- en hijsmiddelen kunnen als volgt onderverdeeld worden, te weten:

 1. Dagelijkse visuele inspectie door gebruiker
 2. Jaarlijkse inspectie door deskundige
 3. Jaarlijkse of 4-jaarlijkse gehele keuring  en beproeving

1. Visuele inspectie (dagelijks)

Onder dagelijkse visuele inspectie wordt verstaan dat de gebruiker voor gebruik het hef- of hijsmiddel controleert op:

2. Jaarlijkse visuele inspectie zichtbare gebreken en beschadigingen en vervolgens beoordeeld of het hef- of hijsmiddel veilig inzetbaar is.

Onder jaarlijkse inspectie wordt verstaan het door een deskundige laten opnemen van de toestand waar in een hef- of hijsmiddel zich bevindt en beoordelen of het verantwoord is dat het hijsmiddel tot de volgende inspectie veilig is te gebruiken. Wettelijk dient de inspectie van hef- en hijsmiddelen tenminste 1 x per jaar te worden uitgevoerd door een deskundige. Deze termijn is sterk afhankelijk van de mtensiviteit en/of de wijze van gebruik, vaak dient eerder een inspectie door een deskundige plaats te vinden.

3. Keuren inclusief beproeven (jaarlijks en 4-jaarlijks)

Onder keuren incl. beproeven wordt verstaan het opnemen en beoordelen van de toestand van een hef-of hijsmiddel door middel van beproeven door een instelling die de vereiste deskundigheid in huis heeft. Aan de hand van de beproefde resultaten, getoetst aan vastgelegde (afkeur) maatstaven, wordt beoordeeld of verder gebruik van het hef- of hijsmiddel verantwoord is; reparatie of afkeur dient plaats te vinden.

Valbeveiligingen

Jaarlijkse keuring van valbeveiliging is een wettelijke verplichting en hieruit volgt derhalve meteen dat u als eigenaar/beheerder hiervoor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt alsmede alle hieruit voortvloeiende gevolgen.

MKT Elektrotechniek inspecteert valbeschermingsmiddelen en valbeschermingsystemen voor veilig werken op hoogte. Hierbij kunt u denken aan de valbeveiliging, welke vast aanwezig is in reclamemasten zoals veiligheidsrail en veiligheidslijnen. Daarnaast keuren wij de persoonlijke valbeschermingsmiddelen, zoals het klimharnas, meeloopwagens voor op / in de aanwezige systemen, de vallijnen en eventuele reddingssets.

Wij keuren en certificeren uw hijs-, hef- en valbeveiligingsmiddelen volgens de geldende normen. Wanneer uw hijshulpmiddelen volgens deze normen zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. Bij goedkeuring van het materiaal leveren wij een rapportage die aantoont dat u en uw medewerkers met gekeurde en geregistreerde veilige middelen werken. Wanneer een arbeidsmiddel niet door de keuring komt, kunnen wij, in overleg met u, per omgaande een nieuw exemplaar leveren. Voor de keuring en registratie, die aan de levering van dit nieuwe artikel voorafgaan, worden geen extra kosten berekend. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u jaarlijks van ons een melding ontvangt zodat u niet zelf hoeft bij te houden wanneer de inspectietermijn verloopt.

Melding volgende keuring

Daarnaast zorgen wij ervoor dat u jaarlijks van ons een melding ontvangt zodat u niet zelf hoeft bij te houden wanneer de inspectietermijn verloopt.

Contact

Call Now Button